top of page

Projecte amb la Scuola Media di Bordighera (Itàlia)

Aquest projecte el vam endegar amb els més petits del centre, els alumnes de primer d'eso. Ens va contactar una escola del nord d'Itàlia primerenca en els projectes Erasmus per demanar-nos ajuda per iniciar la seva acreditació gràcies a la nostra experiència. Per nosaltres també era una novetat portar a terme un projecte de mobilitat amb els més petits. Dins del marc d'aquest projecte anomenat "Small Creatures around us" es van portar a terme les següents accions:

- Visita preparatòria al nostre centre de dues professores italianes per dissenyar el projecte i prendre acords sobre les mobilitats (gener).

- Selecció dels alumnes de 1r d'eso que participarien al projecte (març).

- Disseny del projecte per a l'acollida i videoconferència amb els alumnes per iniciar el projecte.  Es va decidir fer un bioblitz en l'entorn proper de Granollers i altres activitats relacionades amb els petits éssers que ens envolten (abril-maig). 

- Acollida de 14 alumnes italians (juny).

- Mobilitat de 14 alumnes nostres a Bordighera (octubre) per portar a terme activitats sobre biologia marina. 

1697140372035.jpg
Mosaic fet pels alumnes a Bordighera
bottom of page