top of page

Principis bàsics de qualitat

INCLUSIÓ I DIVERSITAT:

Un dels nostres objectius bàsics és la inclusió social. La selecció dels participants per a les mobilitats serà un procés just i transparent però no oblidarem que tenim alumnes amb menys oportunitats als quals hem de facilitar la participació. 
El fet d'obtenir fons monetaris ens permetrà que els alumnes amb una capacitat econòmica molt feble puguin viatjar. Moltes vegades aquests no participen en programes d'intercanvi perquè no només han de pagar el viatge d'anada sinó que també han d'allotjar a casa seva un altre estudiant durant una setmana i això comporta unes despeses extres que moltes vegades no es poden permetre aquestes famílies. En aquests casos, l'institut ajudarà a les famílies pagant el dinar de la cantina escolar també per a l'alumne hoste i, si cal, contribuint amb la despesa d'alguna activitat del lleure.

SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL:

En primer lloc, tots els projectes que duem a terme amb els nostres socis tindran alguna activitat virtual relacionada amb la conscienciació de l'emergència climàtica. Per exemple, en una activitat on es presenti la nostra escola destacarem les accions que duem a terme per ser una escola verda.
D'altra banda, en fer mobilitats intentarem prioritzar l'ús del tren sempre que sigui possible per distància i disponibilitat d'itinerari. A més, sempre que les nostres famílies allotgin estudiants d'altres escoles els demanarem que als "pícnics" utilitzin carmanyoles i ampolles reciclables. També als sopars oficials es donaran a conèixer els productes locals i de temporada. De fet, pretenem transmetre aquest costum a la nostra xarxa de centres amb què fem intercanvis. De la mateixa manera, es prioritzarà fer servir el transport públic a totes les visites culturals que es realitzin a les mobilitats.

EDUCACIÓ DIGITAL:

Qualsevol activitat de mobilitat que es realitzi al llarg d'aquests propers anys, com ja hem fet als anteriors, anirà acompanyada d'un projecte virtual a través de la plataforma etwinning. Als projectes virtuals s'incorporen activitats de diferents índoles que permeten treballar amb diferents programaris i aplicacions digitals: creació d'infografies, enquestes, pòsters, vídeos, padlets, videoconferències... A més, en alguns projectes també es fa ús de les xarxes socials per a la seva difusió i es pretén que els alumnes aprenguin a utilitzar-les de manera professional.
Pel que fa al treball conjunt entre els professors dels diferents països, s'usen aplicacions com Drive, dropbox i padlet per compartir els materials creats a través dels projectes.

PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA XARXA D'ORGANITZACIONS ERASMUS:

El nostre pla estratègic de mobilitat comporta un element nou respecte de l'anterior: l'alberg de professors d'altres països. Creiem que amb l'experiència que tenim d'albergar estudiants europeus d'altres escoles ja és el moment d'oferir oportunitats a altres professors perquè facin un període de jobshadowing al nostre centre. Pensem que viatjant i acollint alumnes i professors contribuirem al desenvolupament de l'Espai Europeu d'Educació ja que col·laborarem en la creació d'una xarxa de centres que treballen conjuntament i intercanvien pràctiques educatives. Apostarem per animar centres nous a introduir-se al món Erasmus i oferir-los la nostra experiència, tal com anem fent.
Sempre que sigui possible participarem en jornades organitzades pels centres de recursos pedagògics de la zona per compartir la nostra experiència d'internacionalització. Així mateix, s'hi participarà sempre que sigui possible a les jornades de la nostra AN.

bottom of page