top of page

Pla estratègic

Per poder avaluar anualment el projecte, vam dissenyar un pla estratègic pels sis objectius de la nostra acreditació on s'especifiquen les mesures d'implementació i els respectius criteris d'avaluació. 

Avaluació 2021-2022

Avaluació 2022-2023

bottom of page