top of page

Pla de Difusió

El nostre pla de difusió es divideix en tres objectius bàsics:

1- Dins la mateixa escola:

- Informació al claustre
- Informació al consell escolar
- Informació a les reunions inicials de curs a totes les famílies
- Creació d'un Erasmus corner amb totes les novetats (accessible als alumnes i professors)
- Informació de totes les activitats a la web del centre
- Difusió de les activitats a través del Twitter dels projectes internacionals del centre
- Establiment d'una reunió anual de professors per compartir les experiències de mobilitat.
- Creació d'un espai a les tutories perquè els alumnes que han tornat d'una mobilitat puguin 
compartir la seva experiència.
- Jornades de portes obertes per a famílies amb mostres de les activitats dutes a terme.

2- Altres escoles i públic general:

De la mateixa manera que per a nosaltres és molt important que tots els membres de la comunitat educativa estiguin informats de l'adjudicació del projecte però també del seu desenvolupament, igualment serà molt important difondre'l a la comunitat local i internacional. Per això durem a terme les següents accions:
- Publicació a la nostra web de totes les activitats
- Publicació al nostre Twitter de totes les accions i novetats
- Transmissió de les accions a la premsa escrita, ràdio i televisió local
- Participació en els seminaris d'internacionalització dels centres de recursos pedagògics de la zona
- Espais eTwinning oberts per a tota la comunitat educativa internacional
- A totes les acollides s'informarà a l'ajuntament de la ciutat i es farà un acte de rebuda formal, que a més serà publicat als seus canals d'informació habituals.
- Jornades de portes obertes

El nostre logo
bottom of page