top of page

La nostra trajectòria abans de l'acreditació

Abans de l'acreditació, el nostre centre havia sol·licitat 5 projectes KA2:
- El 1r va ser com a soci d'un projecte KA201 amb centres de Romania, Itàlia, Portugal, Grècia, Croàcia i Letònia. El títol del projecte era
ACCEPTO i vam treballar sobre la gestió del bullying i el cyberbullying a les escoles amb l'ajuda d'una associació de Sardenya experta en el tema. Es va dur a terme formació per al professorat i mobilitats per a alumnes i professors. El tema ens va permetre treballar la inclusió social i el bon ús de les xarxes socials. La llengua vehicular del projecte era l'anglès. Van participar activament els alumnes d'ESO i Batxillerat.
- El 2n va ser com a soci juntament amb l'escola portuguesa i croata del primer projecte i una escola Noruega. Desafortunadament, el projecte no va ser seleccionat per l'agència portuguesa. El tema era el mar i les seves conseqüències als països de costa. La llengua vehicular hauria estat l'anglès i estaven programades activitats de mobilitat per a l'alumnat.
- El 3r va ser presentat per la nostra escola com a coordinadora (
BREWISE). Sota el tema de l'esmorzar saludable, durant dos anys ens va permetre intercanviar bones pràctiques sobre el treball en PBL i inclusió de les famílies a la vida escolar. L'associació estava formada per Croàcia, Portugal, Letònia i Polònia. Dues escoles ja havien treballat anteriorment amb nosaltres. Al projecte hi va haver formació per al professorat i mobilitats d'alumnes. La llengua vehicular va ser l'anglès. Hi van participar activament els alumnes d'ESO.
- El 4t va ser creat juntament amb una escola de París amb qui portàvem molts anys fent intercanvis d'alumnes i
presentat a l'AN francesa (
liT2.0). Ens vam adonar que amb l'intercanvi ens centràvem en la millora de la llengua però no treballàvem activament l'estudi de la història i la literatura de l'altre. Els objectius del projecte van ser potenciar i apropar la literatura als joves de Batxillerat amb nous mètodes digitals ("modernitzar la literatura") i la inclusió social. Les llengües vehiculars del projecte van ser el francès i el castellà. Es van fer mobilitats d'alumnes.

- El 5è va ser presentat per la nostra escola. Les escoles participants eren de Suècia, Portugal i Finlàndia; les dues primeres ja havien treballat amb nosaltres a Erasmus, etwinning i intercanvis d'alumnes (ELEMENTS4LIFE). L'objectiu del projecte va ser intercanviar bones pràctiques i millorar als nostres centres el treball multidisciplinar. La consciència de l'emergència climàtica era el nostre segon objectiu. El tema eren els quatre elements clàssics de la natura: aire, foc, terra i aigua. La llengua vehicular era l'anglès i es preveien mobilitats d'alumnes d'ESO.
- El 6è també va ser liderat per la nostra escola com a coordinadors juntament amb Portugal i Itàlia (
COVID AVANT-GARDE). Es pretenia crear un entorn d'intercomprensió i potenciar les habilitats creatives dels alumnes a més de treballar conjuntament amb el sector creatiu.

K Logo_edited_edited.webp
lit20-logo-web.jpg
accept_logo_p.png
logo3-brewise-350x350.jpg
logo-4elements.jpg
bottom of page