top of page

Objectius de la nostra acreditació

OBJECTIU 1:

La inclusió social i atenció dels alumnes amb necessitats especials (des de dificultats d'aprenentatge o d'habilitats socials a altes capacitats) per tal de cercar l'equitat.
L'alumnat del nostre institut és molt heterogeni en tots els sentits: nivell econòmic, nivell cultural, nivell acadèmic... Creiem que gràcies al pla d'internacionalització del nostre centre donem resposta a aquestes necessitats:
- estudi de més d'una llengua estrangera
- matèries no lingüístiques i treball en projectes internacionals reals en llengua estrangera
- mobilitats per a gran part dels nostres alumnes
- acolliment d'alumnes estrangers a casa
Creiem que el projecte lingüístic dona resposta a la inclusió social però també a l'atenció a la diversitat creant les mateixes oportunitats per a tots els nostres alumnes sense oblidar la idiosincràsia de cadascun. Per exemple, l'ajuda monetària permet que els alumnes amb dificultats econòmiques puguin viatjar i, a més, que les seves famílies no se sentin excloses perquè també participen en els projectes del centre. Els projectes internacionals motiven els alumnes amb més capacitats.

OBJECTIU 2:

La millora lingüística dels nostres alumnes donant importància no només a l'anglès sinó també a la diversitat lingüística europea.
Remetent-nos a les necessitats, el centre està format per un grup d'alumnes molt dispar. Uns freqüenten, des de ben petits, classes d'anglès a acadèmies privades, alguns fins i tot en arribar a l'ESO ja han fet alguna estada a l'estranger a través d'agències privades i molts genitors ja tenen un bon nivell. No obstant això, d'altres només tenen contacte amb aquesta llengua a l'escola i difícilment les seves famílies els poden ajudar ja que no tenen coneixements. Això genera grans diferències entre els uns i els altres. Introduir una altra llengua des de 1r ESO, que no s'estudia als centres de primària de la ciutat, com és el francès, permet que tots es posin al mateix nivell.
D'altra banda, el fet de cursar matèries en llengua estrangera a través de projectes internacionals reals amb socis amb els quals necessites la llengua per comunicar-te genera motivació als alumnes.
A més, sempre es potencia crear entorns d'intercomprensió per prendre consciència de la riquesa europea.

OBJECTIU 3:

La millora de la metodologia i la introducció de pràctiques innovadores a l'aula a través de l'intercanvi transnacional de bones pràctiques per millorar les competències dels nostres alumnes.
Una de les apostes del centre ha estat la introducció de la metodologia a PBL i el treball interdisciplinari per millorar les competències de l'alumnat i fer una feina individualitzada per combatre l'abandonament escolar d'alguns alumnes (tant per avorriment com per dificultat). A través d'aquesta metodologia no només es reforcen les competències bàsiques sinó també les competències personals i creatives, imprescindibles per convertir-se en un ciutadà europeu lliure i compromès. Sempre hem estat conscients que alguns països europeus ens porten avantatge en la implementació d'aquesta metodologia, per això hem apostat en els darrers anys per dur a terme projectes KA2. Això ha permès:
-Intercanviar coneixements amb docents d'altres països
-Introduir noves pràctiques a l'aula
-Formar el professorat gràcies a l'intercanvi de bones pràctiques
-Introduir els alumnes en un projecte real europeu amb uns objectius significatius
Però encara tenim molt per aprendre.

OBJECTIU 4:

La potenciació del sentiment europeu i valoració de la cultura que compartim gràcies a les mobilitats generalitzades.
Una de les nostres prioritats és esborrar la bretxa social dels alumnes oferint la possibilitat de fer almenys 1 mobilitat durant l'educació escolar secundària obligatòria. Per una banda, hi ha els alumnes que no es podran costejar una estada a l'estranger per motius econòmics i, per altra banda, els que principalment viatjaran només a UK per aprendre anglès perquè aquesta és l'oferta generalitzada de les agències. No obstant això, nosaltres volem donar la possibilitat de fer una estada a diferents països europeus i no amb un únic objectiu lingüístic sinó amb la intenció de forjar aquest sentiment de pertinença a una comunitat amb un passat, present i futur comú. Hem de ser conscients que formem part d'una unió culturalment diversa però que treballa de manera conjunta. El sentiment revertirà no només en els alumnes sinó també en les famílies gràcies a les acollides.

OBJECTIU 5:

La millora de la digitalització a les aules.
La digitalització de les escoles i la millora de la competència digital dels alumnes és una obligació en els temps que vivim i més si ens trobem situats en un entorn desfavorable. A més, la pandèmia ha posat encara més en relleu aquesta necessitat.
Els projectes internacionals (Erasmus i eTwinning) ofereixen una oportunitat inigualable per a assolir aquest objectiu ja que el treball conjunt amb una o més escoles que no es troben a la mateixa ciutat requereix la connectivitat i aquesta comporta el treball digital.
Les activitats que es proposen als projectes internacionals ofereixen la possibilitat de treballar amb molts programes i aplicacions; des de l'editor de textos fins a l'editor de vídeo passant per la compartició de documents, infografia, etc.
No cal dir que la connectivitat ens porta a treballar a l'aula els principis de la netiquet, per exemple, a les videoconferències, xarxes socials o grups de WhatsApp per als intercanvis.

OBJECTIU 6:

Crear una xarxa d'escoles i professors de cooperació transfronterera.
Vista l'experiència de la nostra escola dels darrers anys en projectes internacionals, ja sigui amb mobilitat o sense, ha quedat en evidència que és imprescindible teixir una xarxa d'escoles europees amb qui col·laborar anualment. Segons les necessitats de cada curs, serà millor col·laborar amb una escola o una altra depenent de les habilitats que cadascuna pugui oferir i les necessitats del moment.
Ara bé, fer un pas més és fonamental per continuar construint aquest espai Europeu d'Educació on un conjunt d'escoles ens puguem unir i treballar juntes. El nostre centre podria ser un nexe d'unió entre escoles creant espais de debat i trobada virtual, però també presencial.
També pretenem que els nostres professors puguin fer mobilitats d'aprenentatge en aquesta xarxa d'escoles i altres professors vinguin al nostre centre per passar períodes de jobshadowing.

bottom of page